کنترل 100 میلیون مترمکعب سیلاب در استان قم

کنترل 100 میلیون مترمکعب سیلاب در استان قم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از اجرای سازه‌های آبخیزداری در 503 نقطه در استان قم خبر داد و گفت: با اجرای این سازه‌ها بیش از یک‌صد میلیون مترمکعب از سیلابی که در بالادست حوزه‌ها اتفاق افتاد به‌وسیله این سازه‌ها تنظیم و هدایت شد.