پاسخ عراق به آمریکا: وضعیت عراق با بسیار ثبات است

پاسخ عراق به آمریکا: وضعیت عراق با بسیار ثبات است

دولت عراق در واکنش به درخواست وزارت خارجه آمریکا از کارمندان غیرضروری خود برای ترک عراق تاکید کرد: وضعیت امنیتی عراق بسیار باثبات است.

0 بازدید