70 درصد گوشت مرغ تولیدی استان سمنان مازاد است

70 درصد گوشت مرغ تولیدی استان سمنان مازاد است

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه 70 درصد گوشت مرغ تولیدی استان سمنان مازاد است گفت: گوشت مازاد به استان تهران ارسال می‌شود.

0 بازدید