میزگرد تسنیم| توجهی به تخریب آثار تاریخی نمی‌شود؛ قم نیاز به خیابان شب دارد

میزگرد تسنیم| توجهی به تخریب آثار تاریخی نمی‌شود؛ قم نیاز به خیابان شب دارد

پژوهشگر قم شناسی با بیان اینکه آثار فرهنگی در قم دچار خسارت و آسیب شده و توجهی به این خسارت‌ها نمی‌شود، گفت: باید خیابان شب زنده در قم ایجاد شود.

0 بازدید