توطئه‌های فراروی فلسطین از «نکبت» تا معامله قرن

توطئه‌های فراروی فلسطین از «نکبت» تا معامله قرن

رژیم صهیونیستی از زمان اعلام موجودیت خود در سرزمین‌های اشغالی تاکنون توطئه‌های متعددی را ضد ملت فلسطین دنبال کرده است.

0 بازدید