قم| 30 طرح تخصصی توسط نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر تدوین‌ شد

قم| 30 طرح تخصصی توسط نیروی انتظامی برای مقابله با مواد مخدر تدوین‌ شد

فرمانده انتظامی شهرستان قم با بیان اینکه برای مقابله با مواد مخدر 12 طرح و 30 طرح تخصصی توسط نیروی انتظامی تدوین‌ شده است گفت: باید از ظرفیت روانشناسان و مددکاران اجتماعی و نهادهای فرهنگی استفاده کنیم تا پیشگیری از مواد مخدر به بهترین نحو انجام شود.

0 بازدید