نرخ برداشت محصولات پاییزه در گلستان اعلام شد

نرخ برداشت محصولات پاییزه در گلستان اعلام شد

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان نرخ برداشت محصولات پاییزه را اعلام کرد.

0 بازدید