عملیات کانون‌کوبی ملخ در 6500 هکتار از مراتع مغان انجام شد

عملیات کانون‌کوبی ملخ در 6500 هکتار از مراتع مغان انجام شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: تاکنون عملیات کانون‌کوبی ملخ در بیش از 6 هزار و 500 هکتار از مراتع مغان انجام شده است و همچنان نیز ادامه دارد.

0 بازدید