493 کیلوگرم انواع مواد مخدر در یزد کشف شد

493 کیلوگرم انواع مواد مخدر در یزد کشف شد

ماموران نیروی انتظامی استان یزد موفق شدند در عملیات های جداگانه ای، 493 کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف و ضبط و قاچاقچیان را دستگیر کنند.

0 بازدید