کرمان| غفلت از امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به تباهی می‌کشد

کرمان| غفلت از امر به معروف و نهی از منکر جامعه را به تباهی می‌کشد

استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه کرمان با بیان اینکه عاقبت کسانی که نهی از منکر نکنند با گناهکاران برابر است گفت: کسانی که تذکرات خدا درس نگیرند به حال خود رها می‌شوند.

0 بازدید