غیب‌پرور:11 هزار گروه جهادی داریم

غیب‌پرور:11 هزار گروه جهادی داریم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اکنون 11 هزار گروه جهادی داریم، گفت: برنامه ما در سال 98 این گرو‌ه‌ها را به 38 هزار گروه افزایش دهیم.

0 بازدید