نخستین قطعه از پازل ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی به بهره‌برداری رسید

نخستین قطعه از پازل ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی به بهره‌برداری رسید

شهردار مشهدمقدس گفت: نخستین قطعه از پازل ساماندهی جلوخان آرامگاه فردوسی به بهره‌برداری رسید.

0 بازدید