احداث کانال‌های سیلاب‌بر از اولویت‌ها در خوزستان است

احداث کانال‌های سیلاب‌بر از اولویت‌ها در خوزستان است

استاندار خوزستان گفت: احداث کانال‌های سیلاب‌بر از اولویت‌ها در سطح استان خوزستان است چراکه یک امر زیرساختی و مورد تأکید و اهتمام دولت است. این کانال‌ها باعث مرطوب‌سازی کانون‌های ریزگرد می‌شوند.

0 بازدید