روستانشینان کردستان توانایی پرداخت 600 هزار تومان حق بیمه سالیانه را ندارند

روستانشینان کردستان توانایی پرداخت 600 هزار تومان حق بیمه سالیانه را ندارند

استاندار کردستان با بیان اینکه بسیاری از روستانشینان توانایی پرداخت 600 هزار تومان حق بیمه سالیانه را ندارند گفت: باید برای حل مشکلات روستائیان راهکار مناسبی پیدا کرد.

0 بازدید