فاز دوم بازپیرایی آرامگاه فردوسی 100 روزه به بهره‌برداری می‌رسد

فاز دوم بازپیرایی آرامگاه فردوسی 100 روزه به بهره‌برداری می‌رسد

سرپرست معاونت فنی و عمران شهرداری مشهد گفت: فاز دوم بازپیرایی آرامگاه فردوسی 100 روزه به بهره‌برداری می‌رسد.

0 بازدید