برنامه‌های استعدادیابی کارآفرینی در تلویزیون ساخته می‌شود

برنامه‌های استعدادیابی کارآفرینی در تلویزیون ساخته می‌شود

قرار است به زودی برنامه‌های استعدادیابی تلویزیونی در زمینه کار، کارآفرینی و مشاغل تولید شود.

0 بازدید