فرهنگ همدان نباید 4 ماه بدون مدیرکل بماند

فرهنگ همدان نباید 4 ماه بدون مدیرکل بماند

شاعر، روزنامه‌نگار و فعال فرهنگی با بیان اینکه فرهنگ همدان نباید بدون مدیرکل بماند گفت: داره کل ارشاد استان همدان 4 ماه است مدیر ندارد.

0 بازدید