روستانشینان کردستان تحت پوشش بیمه روستایی قرار می‌گیرند

روستانشینان کردستان تحت پوشش بیمه روستایی قرار می‌گیرند

صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان و عشایر استان روستانشینان رده سنی 18 تا 50 ساله را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهد.

0 بازدید