آسیب 4100 واحد مسکونی در سیل پلدختر؛ بیش‌تر چادرنشینان سیل‌زده نیستند

آسیب 4100 واحد مسکونی در سیل پلدختر؛ بیش‌تر چادرنشینان سیل‌زده نیستند

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به آسیب 4100 واحد مسکونی در سیل پلدختر گفت: بیش‌تر چادرنشینان این شهرستان اصلاً سیل‌زده اهل پلدختر نیستند و صرفاً به‌خاطر جمع‌آوری کمک خود را سیل‌زده معرفی می‌کنند.

0 بازدید