دعوت از مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کردستان

دعوت از مردم برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد کردستان

320 زندانی جرائم غیرعمد استان کردستان در انتظار آزادی و پیوستن به آغوش گرم خانواده‌های خود هستند، بنابراین از مردم و خیران دعوت می‌شود هر کس به اندازه سهم خود کمک کند.

0 بازدید