۱۳۰ نفر در حسینیه هارونی شهرکرد دچار گاز گرفتگی شدند

۱۳۰ نفر در حسینیه هارونی شهرکرد دچار گاز گرفتگی شدند

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۳۰ نفر در حسینیه هارو

0 بازدید