پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات

پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک و مستغلات

در نشست کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران بر پیگیری تحقق شفافیت در سازمان املاک تاکید

0 بازدید