آمریکا از پیشرفت ما هراس دارد

آمریکا از پیشرفت ما هراس دارد

نماینده ولی فقیه در گلستان با بیان اینکه آمریکا از پیشرفت ما هراس دارد گفت: همه دنیا مشکلات دارند و

0 بازدید