ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از بزرگترین جنایات

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران از بزرگترین جنایات

نماینده، ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: ترور دانشمندان هسته‌ای کشور از بزرگترین جنایات

0 بازدید