استقبال ترکیه از اقدام اروپا برای مبارزه با تبعیض علیه مسلمانان

استقبال ترکیه از اقدام اروپا برای مبارزه با تبعیض علیه مسلمانان

وزارت امور خارجه ترکیه از تصمیم سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی بر انتصاب سفیر آنکارا در واتیکان به

0 بازدید