جبهه النصره کنترل ادلب را در دست گرفت

جبهه النصره کنترل ادلب را در دست گرفت

گروه‌های شورشی مورد حمایت ترکیه توافقی را با گروه تحریرالشام(النصره سابق) برای سیطره کامل این گروه ب

0 بازدید