قاسمی: رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است

قاسمی: رژیم آمریکا دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است

بهرام قاسمی گفت: این رژیم از یک توافق جامع و مشروع که محصول مذاکره بود خارج شده و اکنون از اینکه نمی

0 بازدید