فرستاده سازمان ملل، طرف‌های درگیر یمنی را به "خویشتنداری" فراخواند

فرستاده سازمان ملل،  طرف‌های درگیر یمنی را به "خویشتنداری" فراخواند

فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، طرف‌های درگیر در این کشور را به خویشتن داری فراخواند.

0 بازدید