جمعیت گونه آرتمیا با احداث میان‌گذر در دریاچه ارومیه تغییر نکرده است

جمعیت گونه آرتمیا با احداث میان‌گذر در دریاچه ارومیه تغییر نکرده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست گفت: احداث میان‌گذر در دریاچه ارومیه باعث کاهش جمعیت و انقرا

0 بازدید