مکتب «شیخیه» زمینه‌ساز پیدایش «بابیت» و «بهائیت» شد

مکتب «شیخیه» زمینه‌ساز پیدایش «بابیت» و «بهائیت» شد

آموزه‌های ویژۀ بنیان‏گذار فرقه شیخیه، غیر از آنکه مایه انشعاب داخلی فرقه شده، زمینه‌ساز پیدایش دو فر

0 بازدید