آیا اهالی رسانه موافق انتخاب پردیس سینمایی ملت، برای جشنواره فجر هستند؟

آیا اهالی رسانه موافق انتخاب پردیس سینمایی ملت، برای جشنواره فجر هستند؟

پردیس سینمایی ملت در سی و ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر میزبان اهالی رسانه و منتقدان سینمایی بود و کیفیت برگزاری جشنواره در این سالن طی یک نظرسنجی مورد ارزیابی قرار گرفت.

0 بازدید