مسابقه کتابخوانی 'فریادمهتاب' در کاشان برگزار می شود

مسابقه کتابخوانی 'فریادمهتاب' در کاشان برگزار می شود

در پایتخت کتاب کشور کاشان، فراخوان مسابقه کتابخوانی همزمان با پنجاه و دومین دوره چاپ کتاب "فریادمهتاب " برگزار می شود.

0 بازدید