وزیر دارایی اسرائیل، عراق را از لیست کشورهای دشمن حذف کرد

وزیر دارایی اسرائیل، عراق را از لیست کشورهای دشمن حذف کرد

در پی انتشار خبری از سفر چند هیات عراقی به اراضی اشغالی که وزیر دارایی رژیم صهیونیستی یک سایت عبری‌ز

0 بازدید