لزوم توجه به قابلیت‌های جوانان/ ظرفیت‌های کشور استفاده شود

لزوم توجه به قابلیت‌های جوانان/ ظرفیت‌های کشور استفاده شود

تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های کشور و استفاده مناسب از قابلیت‌های جوانان از نکات مهم مطرح شده در نم

0 بازدید