امام جمعه بجنورد: دشمنان از نفوذ ایدئولوژی و تفکر انقلاب اسلامی هراس دارند

امام جمعه بجنورد: دشمنان از نفوذ ایدئولوژی و تفکر انقلاب اسلامی هراس دارند

امام جمعه بجنورد گفت: ایران قدرت برتر و اول منطقه غرب‌آسیاست و دشمنان از نفوذ ایدئولوژی و تفکر انقلاب اسلامی هراس دارند.

0 بازدید