وزارت خارجه باید سفرای دانمارک و هلند را احضار کند

وزارت خارجه باید سفرای دانمارک و هلند را احضار کند

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: لازم است وزارت خارجه سفرای دانمارک و هلند را  احضار کند تا در

0 بازدید