تحولات لیبی: درخواست برای انجام تحقیقات علیه ترکیه/ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پایان 2019

تحولات لیبی: درخواست برای انجام تحقیقات علیه ترکیه/ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در پایان 2019

سخنگوی ارتش ملی لیبی با متهم کردن ترکیه به حمایت از گروه‌های تروریستی خواستار انجام تحقیقیات بین المللی در این زمینه شد . از سوی دیگر نماینده سازمان ملل در امور لیبی زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهور در این کشور را پایان 2019 اعلام کرد.

0 بازدید