درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین آب شرب

درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین آب شرب

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است در جلسه سران قوا، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین

0 بازدید