تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستاوردهای انقلاب است

تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی از دستاوردهای انقلاب است

امام جمعه موقت شادگان گفت: تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۷ از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسل

0 بازدید