شهرکرد| انتقادات باید در جهت تقویت نظام اسلامی باشد

شهرکرد| انتقادات باید در جهت تقویت نظام اسلامی باشد

خطیب جمعه شهرکرد گفت: انتقادات باید در جهت تقویت نظام اسلامی باشد و خادمان خوب نظام را تضعیف نکند.

0 بازدید