دشمنان انقلاب به سرنوشت صدام دچار می‌شوند/ با حرکت انقلابی از تحریم‌ها‌ گذر می‌کنیم

دشمنان انقلاب به سرنوشت صدام دچار می‌شوند/ با حرکت انقلابی از تحریم‌ها‌ گذر می‌کنیم

امام جمعه زنجان با اشاره به اینکه در هر جایی که انقلابی عمل کردیم توانستیم به پیروزی برسیم، گفت: با

0 بازدید