قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۷/۱۰/۲۱| قیمت نفت برنت ۶۱.۵ دلار شد

قیمت جهانی نفت امروز ۱۳۹۷/۱۰/۲۱| قیمت نفت برنت ۶۱.۵ دلار شد

علاوه بر مسائل اقتصادی، کاهش تولید های اوپک و متحدانش با هدف برگرداندن توازن به بازار نیز در تقویت ق

0 بازدید