کرمان | وعده‌های توخالی غرب در زمینه برجام عملیاتی نمی‌شود

کرمان | وعده‌های توخالی غرب در زمینه برجام عملیاتی نمی‌شود

امام جمعه کرمان با اشاره به اینکه به دشمن اعتماد نکنید چرا که دشمن، دشمن است و فرقی ندارد آمریکا یا غرب باشد گفت: 9 ماه است که کشور را متوقف کردند و وعده‌های تو خالی در زمینه برجام می‌دهند که مطمئنا وعده‌‌های آنها در آینده هم عملیاتی نمی‌شود.

0 بازدید