می‌خواهیم ایران را به چالش بکشیم

می‌خواهیم ایران را به چالش بکشیم

سرمربی تیم ملی فوبتال ویتنام معتقد است تیمش می‌تواند با تلاش فراوان شاگردان کارلوس کی‌روش را به چالش

0 بازدید