نقدینگی در بورس به دلیل تغییر مکرر قوانین در حال جابه‌جایی است

نقدینگی در بورس به دلیل تغییر مکرر قوانین در حال جابه‌جایی است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: این بخشنامه هزینه بانکها را کاهش می‌دهد و این کاهش هزینه برای این صنعت

0 بازدید