خداحافظی با پیت حلبی و جارو در قیرپاشی خیابان‌ها!

خداحافظی با پیت حلبی و جارو در قیرپاشی خیابان‌ها!

مخترع گلستانی با اشاره به ساخت دستگاه قیرپاش سیار، گفت: این دستگاه در صرفه جویی قیر، کیفیت، سرعت و د

0 بازدید