قزوین|راه برون رفت از مشکلات حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

قزوین|راه برون رفت از مشکلات حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی است

امام جمعه قزوین راه برون رفت از مشکلات کشور حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

0 بازدید