مسئولان به شدت مراقب رفتار و عملکرد خود باشند

مسئولان به شدت مراقب رفتار و عملکرد خود باشند

ایلام - امام جمعه ایلام گفت: مسئولان در این برهه زمانی حساس به شدت مراقب رفتار و عملکرد خود باشند.

0 بازدید