پاریس: فرزندان تروریست‌های فرانسوی در سوریه به کشور بازگردانده نمی‌شوند

پاریس: فرزندان تروریست‌های فرانسوی در سوریه به کشور بازگردانده نمی‌شوند

معاون وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که فرزندان تروریست‌های فرانسوی که در سوریه بازداشت هستند، فعلا به ف

0 بازدید