جاده هراز در سفر‌های نوروزی پهن‌تر می‌شود

جاده هراز در سفر‌های نوروزی پهن‌تر می‌شود

مدیرکل راه و شهرسازی مازندران گفت: ۱۰ کیلومتر دیگر از جاده هزار چهار خطه شده که برای بهره برداری مسا

0 بازدید